Phenix

Tillverkar prov- och mätutrustning till högspänningslaboratorier.