MTS100R

Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Potentialen för energieffektivisering är stor [1]. Ett bra sätt att upprätthålla en hög verkningsgrad och driftsekonomi är att kontinuerligt serva och underhålla befintlig maskinpark av elmotorer.

Vilken lösning behöver du? Vi kan erbjuda marknadens bästa system för ALLA typer av elmotorer från låga effekter upp till 37.300 kW. Vi har också utrustning för bedömning av elmotorer som har varit många år i drift (Core Loss Test / Värmeprov).

Motor Test System för elmotorer med låg effekt (37-160 kW) är en ekonomiskt bra lösning för mindre till medelstora elmaskinföretag. Alla reglage och instrumentering i en kompakt enhet som kan utföra tomgångstester och belastningstester.

Produktinformation

  • testsetse
  • set
  • set
  • set
  • set

Offertförfrågan