TestElek representerar Lumpi Berndorf

Lumpi Berndorf tillverkar standard och speciallösningar vad det gäller OPGW och Linor.