Phenix Technologies har i över 35 år utvecklat testutrustning inom området Electrical Motor test systems och levererat fler elmaskin provningsutrustningar än någon annan leverantör. Phenix har också ett stort urval av prov- och mätutrustning för högspänningslaboratorier.